Category Archives: Novosti

You are here:

Predavanje dr Inga Lokmić-Pekić

Dana 30.05.2017. godine u prostorijama biblioteke JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, dr Inga Lokmić-Pekić održala je predavanje pod nazivom „Uloga Klozapina u liječenju bolesnika s rezistentnom shizofrenijom“ a pod pokroviteljstvom Mylan farmaceutske kompanije.  

Radni satanak sa ministricom Ademaj

Radni sastanak 2

Dana 29.05.2017. godine, menadžment JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, bio je na radnom sastanku sa ministricom zdravstva Zilhom Ademaj na kojem je razgovarano o aktivnostima oko formiranja odjeljenja za Forenzičku psihijatriju i početka primjene granskog kolektivnog ugovora.

24. Internacionalni kongres neuroznanosti i biopsihijatrije St Petersburg

ST Petersburg 2017

Od 16-19.05.2017. godine ljekari naše bolnice, dr Ahmić Muhamed, dr. Amira Teftedarija i dr. Šejla Šarkić Bedak aktivno su učestvovali na 24. internacionalnom kongresu neuroznanosti i biopsihijatrije pod nazivom „Stress and Behavior“,  sa stručnim radom u vidu e-postera na temu “Sociodemographic characteristics of bosnian war veterans with enduring personality change after catastrophic experience diagnosis“.

Svjetski dan socijalnog rada

Povodom obilježavnja svjetskog dana socijalnoga rada, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni I Hercegovini na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu dana 21.03.2017. godine održana je konferencija “Izazovi socijalnog rada u Bosni i Hercegovini”. Udrženja socijalnih radnika iz regije potpisala su Memorandum o regionalnoj saradnji i razumjevanju. Konferenciji su prisustvovali socijalni radnici, uposlenici JU Psihijatrijska bolnica…

Radni sastanak sa Kantonalnim centrom za socijalni rad

Na inicijativu J U Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dana 02. 03. 2017. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima J U “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo i Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. u prostorijama Bolnice sa početkom u 10 h. na temu: - Složenost problematike institucionalnog zbrinjavanja osoba sa duševnim smetnjama u ustanove...

Donacija BH Telecom JU Psihijatrijska bolnica KS

Dana 26.01.2016. godine menadžment Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, potpisao je ugovor o donaciji u iznosu od 10.000,00 KM sa d.d. BH Telecom-om. Direktor Bolnice, dr. Muhamed Ahmić zahvalio se velikodušnoj donaciji BH Telecom-u u ime uposlenika i pacijenata Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

Forenzičko odjeljenje u okviru JU Psihijatrijska bolnica KS

Sa cjelokupnim sadržajem izrađenog elaborata predstavnike svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti koji su prepoznali stvarnu potrebu za što hitnije stručno organizovanje ustanove za pružanje ove vrste medicinskog tretmana upoznao je njegog autor arhitekta Faruk Kapidžić. Kao predstavnici Kantona Sarajevo koji je zainteresiran za realizaciju ovog kapitalnog, ali u isto vrijeme humanog projekta prezentaciji su…

Okrugli sto na temu „Jačanje institucije ombdusmena za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije”

Dana 9.12.2016. godine Direktor Ahmić dr Muhamed odazvao se pozivu Šefa ureda Council of Europe gospodina Toni Pavloski prisustvom okruglom stolu na temu „Jačanje institucije ombdusmena za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije” u hotelu Bristol. Dva glavna cilja projekta su : -          Jačanje kapaciteta Institucije ombdusmena za ljudska prava BiH u sprječavanju i borbi…