Author Archives: Sandrino

You are here:

Forenzičko odjeljenje u okviru JU Psihijatrijska bolnica KS

Sa cjelokupnim sadržajem izrađenog elaborata predstavnike svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti koji su prepoznali stvarnu potrebu za što hitnije stručno organizovanje ustanove za pružanje ove vrste medicinskog tretmana upoznao je njegog autor arhitekta Faruk Kapidžić. Kao predstavnici Kantona Sarajevo koji je zainteresiran za realizaciju ovog kapitalnog, ali u isto vrijeme humanog projekta prezentaciji su…

Okrugli sto na temu „Jačanje institucije ombdusmena za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije”

Dana 9.12.2016. godine Direktor Ahmić dr Muhamed odazvao se pozivu Šefa ureda Council of Europe gospodina Toni Pavloski prisustvom okruglom stolu na temu „Jačanje institucije ombdusmena za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije” u hotelu Bristol. Dva glavna cilja projekta su : -          Jačanje kapaciteta Institucije ombdusmena za ljudska prava BiH u sprječavanju i borbi…

Radna posjeta „Farmaviti”

Dana 8.12.2016. godine, Direktor bolnice dr Ahmić Muhamed i koordinator medicinskih poslova dr Begić Dževad obišli su fabriku uz domaćine Sabahudina Žuju, predsjednika uprave i direktora marketinga Šukalo Aziza. Dogovoren je nastavak saradnje i u 2017 godini.

Sastanak u JU “Kantonalni centar za socijalni rad”

Satanak

Dana 5.12.2016. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ održan je sastanak na kojem su prisustvovali Direktor JU „Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“ Ahmić dr. Muhamed, socijalna radnica JU „Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“ Vesna Đurđević te Direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ sa šefovima općinskih službi socijalne zaštite. Na sastanku se se analizirali…

Inicijativa za osnivanje odjela za forenzičku psihijatriju pri Psihijatrijskoj bolnici Jagomir

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak sa predstavnicima Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo-Jagomir koje je predvodio direktor Muhamed Ahmić. Povod  održavanja sastanka je osnivanje odjela za forenzičku psihijatriju pri ovoj ustanovi. Direktor Ahmić je upoznao ministra Nenadića o razlozima pokretanja ove inicijative,  konsultacijama koje su tim povodom do sada obavljene sa predstavnicima državnih, federalnih i kantonalnih  resornih…

XV Psihijatrijski dani – Ilidža

11. i 12. novembra 2016. u hotelu “Terme” na Ilidži organizirani su  XV Psihijatrijski dani – dvodnevni Simpozijum sa međunarodnim učešćem koji  je ove godine nosio naziv „Duševne bolesti i stigma“. Na navedenom Simpoziju naša bolnica se predstavila sa dva rada: 1. „Da li je moguća destigmatizacija bolesnika u forenzičkoj psihijatriji“ ,  Prim dr O.Ćemalović…

Posjeta psihijatrijskoj klinici Vrapče

vrapce-1

Dana 9.11.2016. godine menadžment Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na čelu sa Direktorom Ahmić dr. Muhamedom, Begić dr Dževadom i dipl.oecc. Zlatkom Lubovcem, posjetio je Psihijatrijsku kliniku Vrapče u Zagrebu, gdje su u razgovoru sa Ravnateljem Klinike Vrapče prof. dr Vladom Jukić, razmijenili iskustva u radu sa forenzičkim pacijentima i izradi projekta novog psihijatrijskog…

Radna posjeta ministrice Ademaj JUPBKS

Dana 21.10.2016. godine u JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo a u organizaciji ministrice zdravstva Kantona Sarajevo Zilhe Ademaj, održan je radni sastanak menadžmenta Bolnice kojem su ujedno prisustvovale i Marina Bera iz Federalnog ministarstva zdravstva, Hidajet Trako iz ministarstva pravde FBiH te Minka Smajović  iz ministarstva za ljudska prava. Tema sastanka je bila rješavanje pitanja…