Daily Archives: 15. Juni 2017.

You are here:

JU Kampus u posjeti JU PBKS

Dana 15.06.2017. godine u posjeti Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo bili su uposlenici J.U. Terapijska zajednica KS „Kampu“ na čelu sa direktorom Kestendžić mr Kenanom, na kojoj je dogovorena saradnja između ove dvije ustanove, a definirati će se Protokolom o saradnji.