Daily Archives: 2. Mart 2017.

You are here:

Radni sastanak sa Kantonalnim centrom za socijalni rad

Na inicijativu J U Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dana 02. 03. 2017. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima J U “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo i Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. u prostorijama Bolnice sa početkom u 10 h. na temu: - Složenost problematike institucionalnog zbrinjavanja osoba sa duševnim smetnjama u ustanove...