Daily Archives: 22. Decembar 2016.

You are here:

Forenzičko odjeljenje u okviru JU Psihijatrijska bolnica KS

Sa cjelokupnim sadržajem izrađenog elaborata predstavnike svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti koji su prepoznali stvarnu potrebu za što hitnije stručno organizovanje ustanove za pružanje ove vrste medicinskog tretmana upoznao je njegog autor arhitekta Faruk Kapidžić. Kao predstavnici Kantona Sarajevo koji je zainteresiran za realizaciju ovog kapitalnog, ali u isto vrijeme humanog projekta prezentaciji su…