Posjete bolesnicima

 

Svaki dan od 10,00 do 12,00 i od 16,00 do 18,00 sati.