Oragani rukovođenja

Upravni odbor

Organ upravljanja u Bolnici je Upravni odbor i čini ga pet članova.

Predsjednik Upravnog odbora

Prim.dr Dario Ivanišević – predsjednik Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora

  • Dr Nermina Iblizović
  • Sabina Backović
  • Enver Pašić
  • Aida Behram

 

chart upravni1

  

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja u Bolnici, i sastoji se od tri člana

Predsjednik Nadzornog odbora

Dr Gorana Sulejmanpašić

Članovi Nadzornog odbora

 

  • Dr Sabahudin Topalović
  • Sabina Ćatović