Organizacija

U ovoj bolnici rad sa bolesnicima je organizovan na tri odjeljenja:

 

Odjeljenje intenzivne i poluintenzivne njege

Na odjeljenje za Intenzivnu psihijatrijsku njegu hospitaliziraju se akutno psihotični, agresivni, psihomotorno uznemireni i suicidalni pacijenti, jer su najčešeće u takvom psihičkom stanju da je neophodan kontinuiran nadzor od 24 sata. Ovo je odjeljenje prilagođeno u najvećoj mogućoj mjeri, kako tehnički, odnosno građevinski, tako i organizaciono i smješteno je u prizemlju objekta.

 

Muško rehabiltaciono odjeljenje

Na muškom rehabilitacionom odjeljenju liječe se pacijenti koji se nakon povlačenja akutne simptomatologije premjeste sa odjeljenja intenzivne njege, te pacijenti koji se direktno primaju na ova odjeljenja u stanju blažeg psihičkog poremećaja.

 

Žensko rehabilitaciono odjeljenje

Na ženskom rehabilitacionom odjeljenju liječe se pacijenti koji se nakon povlačenja akutne simptomatologije premjeste sa odjeljenja intenzivne njege, te pacijenti koji se direktno primaju na ova odjeljenja u stanju blažeg psihičkog poremećaja.