O “Bolnici Jagomir”

 

Bolnica Jagomir je osnovana deleke 1948.g. Prije poslednjeg rata, ova bolnica imala je 300 postelja i 50 mjesta za dnevni tretman duševnih bolesnika, lociranih u 7 odvojenih građevinskih objekata. U toku rata Bolnica Jagomir je bila smještena u prostorijama Obdaništa “Veseli cvjetovi” u naselju Bjelave, bez ikakvih uslova za smještaj, boravak i liječenje odraslih osoba uopšte. Nažalost, rad u improvizovanim uslovima na ovoj lokaciji potrajao je i nekoliko poslijeratnih godina, do 1998.g. kada je bilo moguće vratiti se u obnovljeni objekat bolnice, na matičnoj lokaciji – Jagomir. Za stacionarno liječenje obnovljen je samo jedan objekat, (ostali su devastirani i neupotrebljivi) sa 70 kreveta, što je u skladu sa pravcem usmjeravanja psihijatrijske službe Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ka PSIHIJATRIJI U ZAJEDNICI.

 

60 GODINA BOLNICE