Vanjska ocjena JU Psihijatrijska bolnica KS u svrhu reakreditacije!

„Prva smo akreditirana bolnica u BiH, reakreditacijom dodatno potvrđujemo kvalitet naših usluga!“ Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) dr. Elmir Šator, mr.sci Nermina Vehabović-Rudež i viša medicinska sestra Umihana Sahačić obavili su u ponedjeljak i utorak vanjsku ocjenu Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, prve akreditirane bolnice u BiH, u svrhu…

Potpisan Sporazum: Za energijsku sanaciju sedam javnih ustanova u KS izdvojeno 1.716.270 KM

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić i zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP-a) u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov potpisali su danas Sporazum o podjeli troškova na projektu ”Zeleni ekonomski razvoj”, u dijelu koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo. Radi se o nastavku uspješne saradnje Kantona Sarajevo sa…

“Prva smo akreditirana bolnica u BiH, održali smo i unapređujemo sistem kvaliteta, spremno čekamo reakreditaciju!”

IMG_6448

Vanjski ocjenjivač Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) dr. Enis Hasanović obavio je u srijedu redovni nadzorni pregled Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, prve akreditirane bolnice u BiH. AKAZ je dužan da za sve vrijeme trajanja akreditacijskog statusa sprovodi najavljene i nenajavljene nadzorne preglede kao jedan od redovnih instrumenata za utvrđivanje načina…

3. Simpozij urgentne medicine Bosne i Hercegovine

30.03. i 31.3. 2018. godine u hotelu Tuzla u Tuzli, održan je 3. Simpozij urgentne medicine Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Između ostalog, program sestrinske sesije u kojoj su pored velikog broja učesnika iz cjele Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja prisustvovali i medicinske sestre-tehničari naše Bolnice. Poslije završetka simpozija svim učesnicima dodijeljeni su…

Treći simpozij medicinskih tehničara/sestara Brčko 2018

Medicinski tehničari/sestre i naše bolnice su prisustovali „Trećem simpozijumu medicinskih tehničara/sestara iz prakse sa međunarodnim učešćem“ u Brčkom u periodu 9.03.2018. – 11.03.2018. godine. Na simpozijumu su prezentirana tri stučna rada u izboru slobodnih tema, 1.Intrahospitalne infekcije , Dženana M., Azra P. 2.Značaj i uloga obrazovanja i usavršavanja  zaposlenih u zdravstvu, Azra P., Dženana M….

World Congress of Psychiatry 2017 – Berlin

Od 8-12.10. 2017 god. Doktori naše bolnice prisustvovali su World Congress of Psychiatry 2017, koji je održan u Berlinu, gdje su se predstavili sa dva rada. Socio-demographic characteristic of involuntary hospitalized patients-suicidal rates during eleven years; Autori:  dr. Amra Hrnjica, dr. Srebrenka Bise, dr.Inga Lokmić-Pekić, Prim dr. Omer Ćemalović, dr. Dževad Begić, dr Muhamed Ahmić…

Forensic Psychiatry in the UK – Risk Assessment of Violence to Others

Dana 4.08.2017. godine, u prostorijama biblioteke Javne Ustavone Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, održano je predavanje na temu „Forensic Psychiatry in the UK – Risk Assessment of Violence to Others“ a koje je održao Dr Seshagiri Rao Nimmagadda, FRCPsych MMedsc LL.M (Mental Health Law), Medical Director & Consultant Forensic Psychiatrist, Thornford Park Hospital,  Elysium Health Care…

Seminar u prostorijama JU PBKS

Dana 6.07.2017. godine u prostorijama Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo održan je seminar na slijedeće teme: 1. Nuspojave psihijatrijskih lijekova, dr Begić Dž.,dr Šarkić-Bedak Š. 2. Opservacija psihijatrijskih pacijenata, dr Hrnjica A. 3. Zdravstvena njega depresivnog bolesnika, DMS Pejković A. 4. Prevencija povreda oštrim predmetima, DMT Šabeta N. 5. Intra hospitalne infekcije, DMS Mahmutović…

JU Kampus u posjeti JU PBKS

Dana 15.06.2017. godine u posjeti Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo bili su uposlenici J.U. Terapijska zajednica KS „Kampu“ na čelu sa direktorom Kestendžić mr Kenanom, na kojoj je dogovorena saradnja između ove dvije ustanove, a definirati će se Protokolom o saradnji.

Zapin (Olanzapin) u kliničkoj praksi

Dana 8.06.2017. godine u prostorijama biblioteke JU Psihijatrijska bolnica KS, održano je predavanje na temu „Zapin (Olanzapin) u kliničkoj praksi“. Predavanje je održala Dr. Amra Hrnjica a kojem su prisustvovali predstavnici Zada Pharmaceuticals.

Predavanje dr Inga Lokmić-Pekić

Dana 30.05.2017. godine u prostorijama biblioteke JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, dr Inga Lokmić-Pekić održala je predavanje pod nazivom „Uloga Klozapina u liječenju bolesnika s rezistentnom shizofrenijom“ a pod pokroviteljstvom Mylan farmaceutske kompanije.  

Radni satanak sa ministricom Ademaj

Radni sastanak 2

Dana 29.05.2017. godine, menadžment JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, bio je na radnom sastanku sa ministricom zdravstva Zilhom Ademaj na kojem je razgovarano o aktivnostima oko formiranja odjeljenja za Forenzičku psihijatriju i početka primjene granskog kolektivnog ugovora.

24. Internacionalni kongres neuroznanosti i biopsihijatrije St Petersburg

ST Petersburg 2017

Od 16-19.05.2017. godine ljekari naše bolnice, dr Ahmić Muhamed, dr. Amira Teftedarija i dr. Šejla Šarkić Bedak aktivno su učestvovali na 24. internacionalnom kongresu neuroznanosti i biopsihijatrije pod nazivom „Stress and Behavior“,  sa stručnim radom u vidu e-postera na temu “Sociodemographic characteristics of bosnian war veterans with enduring personality change after catastrophic experience diagnosis“.

Svjetski dan socijalnog rada

Povodom obilježavnja svjetskog dana socijalnoga rada, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni I Hercegovini na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu dana 21.03.2017. godine održana je konferencija “Izazovi socijalnog rada u Bosni i Hercegovini”. Udrženja socijalnih radnika iz regije potpisala su Memorandum o regionalnoj saradnji i razumjevanju. Konferenciji su prisustvovali socijalni radnici, uposlenici JU Psihijatrijska bolnica…