Misija Bolnice Jagomir

Misija Bolnice Jagomir je da adekvatan, pravovremen i stručan način participira u okviru zdravstvenog programa Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine na planu pružanja usluga iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja uz primjenu stručnih, ljudskih i profesionalnih standarda.

Vizija Bolnice Jagomir

U viziji Bolnice Jagomir je prerastanje Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo u savremenu psihijatrijsku ustanovu akreditiranu u skladu sa svjetskim akreditacijskim standardima,  koja će biti osposobljena da na  stručan, pravovremen i sveobuhvatan  način pruža usluge iz oblasti mentalnog zdravlja, kao i to  da se u istoj obavlja  edukacija medicinskih profesionalaca.