KUĆNI RED

1. 6,00 sati buđenje bolesnika, nedjelja do 07,30 sati, kada se obavlja: umivanje bolesnika, čišćenje i provjetravanje soba, spremanje bolesničkih postelja.

2. 6,30 – 7,00 sati mjerenje tjelesne temperature i pritiska, uzimanje materijala za laboratorijske i dijagnostičke pretrage.

3. 7,30 – 8,00 sati doručak bolesnika i ostale pripremne radnje za ljekarsku vizitu.

4. 8,00 sati počinje ljekarska vizita kada svaki bolesnik mora biti u svojoj postelji ili pored kreveta.

5. 8,15 sati podjela jutarnje terapije.

6. 8,30 sati jutarnji ljekarski sastanak.

7. 13,00 – 13,30 ručak.

8. 18,00 – 18,30 večera.

9. Posjete bolesnicima od 10,00 – 12,00 sati i od 16,00 – 18,00 sati, popodnevni odmor 14-16 sati.

10. Informacije kod ljekara od 11,00 – 12,00 sati svaki dan, ali za istog pacijenta maksimalno dva puta sedmično.

11. Zabranjeno je unošenje na odjeljenje bilo kakvih predmeta pogodnih za samoozljeđivanje i ozljeđivanje drugih osoba ( noževi, viljuške, stakleno posuđe, flaše, brijači mašine za šišanje i sl.), osoblje ima pravo kontrole stvari koje se unose.

12. Zabranjene su posjete bolesnicima u toku noćnih sati, izuzev u slučajevima vanrednih okolnosti uz odobrenje šefa odjeljenja ili dežurnog ljekara.

13. Zabranjeno je bilo kakvo slikanje na odjeljenju bez izričitog odobrenja direktora bolnice.

14. Zabranjeno je donošenje garderobe koja sadrži pojaseve, šalova ili garderobe koja je po svojim karakteristikama pogodna za atakovanje na svoj život, kao i nošenje kapa i masivnog i vrijednog nakita.

15. Svi lijekovi ili druge supstance koje mogu imati psiho-farmakološki efekt bolesnici i njihova rodbina su dužni predati osoblju odjeljenja.

16. Zabranjeno je unošenje i konzumiranje bilo kakvih alkoholnih pića na odjeljenju, kao i drugih psihoaktivnih supstanci.

17. Zabranjuje se dolazak na odjeljenju u smislu boravka (okupljanja) od strane drugog osoblja iz bolnice.

18. Svaki bolesnik će neposredno po dolasku na odjeljenje biti sanitarno obrađen, a njegova garderoba detaljno pregledana.

19. Odjeljenje intenzivne i polu-intenzivne njege, bolesnici mogu napuštati po odobrenju šefa odjela ili ljekara odjela.

20. Bolesnici su dužni da doprinose održavanju čistoće i higijene prostorija.

21. Bolesnicima je zabranjeno pušenje po sobama i mjestima koja nisu određena za pušenje i držanje upaljača.

22. Bolesnici su dužni da se ponašaju korektno i pristojno.

23. Bolesnici moraju čuvati odjeću, obuću i drugi inventar.

24. Zabranjeno je u posjetu dovoditi djecu mlađu od 10 godina.

25. Bolesnici ne mogu napuštati krug bolnice bez odobrenja ljekara uz odgovarajuću propusnicu.

26. Zabranjen ulazak osobama u alkoholiziranom stanju na odjeljenje ili u krug bolnice.

27. Za vrijeme proglašenja epidemija, posjete svim bolesnicima se zabranjuju.

28. Posjetioci su dužni da paze na red, mir i čistoću bolnice i da se pridržavaju kućnog reda.

29. Stvari od vrijednosti i novac mora biti vraćen rodbini uz potpis osoblja ili uredno evidentiran u posebnu svesku po utvrđenim procedurama.

30. Posjetioci su dužni da se ponašaju u skladu sa uputama portira i službe obezbjeđenja (parkiranje vozila na mjesta predviđena za parkiranje i dr.).

31. Lični veš bolesnika, posjeta nosi kući na pranje.

32. Osoblje Bolnice može pušiti isključivo u namijenjenim prostorijama za pušenje.

33. Bolesnici koji su u bolnici na liječenju – ne mogu imati mobitele (deponovati kod medicinara).

Direktor Bolnice