Daily Archives: 17. Juli 2018.

You are here:

Vanjska ocjena JU Psihijatrijska bolnica KS u svrhu reakreditacije!

„Prva smo akreditirana bolnica u BiH, reakreditacijom dodatno potvrđujemo kvalitet naših usluga!“ Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) dr. Elmir Šator, mr.sci Nermina Vehabović-Rudež i viša medicinska sestra Umihana Sahačić obavili su u ponedjeljak i utorak vanjsku ocjenu Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, prve akreditirane bolnice u BiH, u svrhu…