Oragani rukovođenja

Upravni odbor

Organ upravljanja u Bolnici je Upravni odbor i čini ga pet članova.

Predsjednik Upravnog odbora

Aida Sadagić – predsjednik Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora

  • Safet Bibić
  • Semin Ramović
  • Vedina Čordalija
  • Senad Hasanagić

 

chart upravni1

  

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja u Bolnici, i sastoji se od tri člana

Predsjednik Nadzornog odbora

Elvesta Mulahasanović

Članovi Nadzornog odbora

 

  • Fatima Kožljak
  • Midhat Čizmić