3. Simpozij urgentne medicine Bosne i Hercegovine

30.03. i 31.3. 2018. godine u hotelu Tuzla u Tuzli, održan je 3. Simpozij urgentne medicine Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Između ostalog, program sestrinske sesije u kojoj su pored velikog broja učesnika iz cjele Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja prisustvovali i medicinske sestre-tehničari naše Bolnice. Poslije završetka simpozija svim učesnicima dodijeljeni su…

Treći simpozij medicinskih tehničara/sestara Brčko 2018

Medicinski tehničari/sestre i naše bolnice su prisustovali „Trećem simpozijumu medicinskih tehničara/sestara iz prakse sa međunarodnim učešćem“ u Brčkom u periodu 9.03.2018. – 11.03.2018. godine. Na simpozijumu su prezentirana tri stučna rada u izboru slobodnih tema, 1.Intrahospitalne infekcije , Dženana M., Azra P. 2.Značaj i uloga obrazovanja i usavršavanja  zaposlenih u zdravstvu, Azra P., Dženana M….

World Congress of Psychiatry 2017 – Berlin

Od 8-12.10. 2017 god. Doktori naše bolnice prisustvovali su World Congress of Psychiatry 2017, koji je održan u Berlinu, gdje su se predstavili sa dva rada. Socio-demographic characteristic of involuntary hospitalized patients-suicidal rates during eleven years; Autori:  dr. Amra Hrnjica, dr. Srebrenka Bise, dr.Inga Lokmić-Pekić, Prim dr. Omer Ćemalović, dr. Dževad Begić, dr Muhamed Ahmić…

Forensic Psychiatry in the UK – Risk Assessment of Violence to Others

Dana 4.08.2017. godine, u prostorijama biblioteke Javne Ustavone Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, održano je predavanje na temu „Forensic Psychiatry in the UK – Risk Assessment of Violence to Others“ a koje je održao Dr Seshagiri Rao Nimmagadda, FRCPsych MMedsc LL.M (Mental Health Law), Medical Director & Consultant Forensic Psychiatrist, Thornford Park Hospital,  Elysium Health Care…

Seminar u prostorijama JU PBKS

Dana 6.07.2017. godine u prostorijama Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo održan je seminar na slijedeće teme: 1. Nuspojave psihijatrijskih lijekova, dr Begić Dž.,dr Šarkić-Bedak Š. 2. Opservacija psihijatrijskih pacijenata, dr Hrnjica A. 3. Zdravstvena njega depresivnog bolesnika, DMS Pejković A. 4. Prevencija povreda oštrim predmetima, DMT Šabeta N. 5. Intra hospitalne infekcije, DMS Mahmutović…

JU Kampus u posjeti JU PBKS

Dana 15.06.2017. godine u posjeti Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo bili su uposlenici J.U. Terapijska zajednica KS „Kampu“ na čelu sa direktorom Kestendžić mr Kenanom, na kojoj je dogovorena saradnja između ove dvije ustanove, a definirati će se Protokolom o saradnji.

Predavanje dr Inga Lokmić-Pekić

Dana 30.05.2017. godine u prostorijama biblioteke JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, dr Inga Lokmić-Pekić održala je predavanje pod nazivom „Uloga Klozapina u liječenju bolesnika s rezistentnom shizofrenijom“ a pod pokroviteljstvom Mylan farmaceutske kompanije.  

Radni satanak sa ministricom Ademaj

Radni sastanak 2

Dana 29.05.2017. godine, menadžment JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, bio je na radnom sastanku sa ministricom zdravstva Zilhom Ademaj na kojem je razgovarano o aktivnostima oko formiranja odjeljenja za Forenzičku psihijatriju i početka primjene granskog kolektivnog ugovora.

24. Internacionalni kongres neuroznanosti i biopsihijatrije St Petersburg

ST Petersburg 2017

Od 16-19.05.2017. godine ljekari naše bolnice, dr Ahmić Muhamed, dr. Amira Teftedarija i dr. Šejla Šarkić Bedak aktivno su učestvovali na 24. internacionalnom kongresu neuroznanosti i biopsihijatrije pod nazivom „Stress and Behavior“,  sa stručnim radom u vidu e-postera na temu “Sociodemographic characteristics of bosnian war veterans with enduring personality change after catastrophic experience diagnosis“.

Svjetski dan socijalnog rada

Povodom obilježavnja svjetskog dana socijalnoga rada, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni I Hercegovini na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu dana 21.03.2017. godine održana je konferencija “Izazovi socijalnog rada u Bosni i Hercegovini”. Udrženja socijalnih radnika iz regije potpisala su Memorandum o regionalnoj saradnji i razumjevanju. Konferenciji su prisustvovali socijalni radnici, uposlenici JU Psihijatrijska bolnica…

Radni sastanak sa Kantonalnim centrom za socijalni rad

Na inicijativu J U Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dana 02. 03. 2017. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima J U “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo i Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. u prostorijama Bolnice sa početkom u 10 h. na temu: - Složenost problematike institucionalnog zbrinjavanja osoba sa duševnim smetnjama u ustanove...

Donacija BH Telecom JU Psihijatrijska bolnica KS

Dana 26.01.2016. godine menadžment Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, potpisao je ugovor o donaciji u iznosu od 10.000,00 KM sa d.d. BH Telecom-om. Direktor Bolnice, dr. Muhamed Ahmić zahvalio se velikodušnoj donaciji BH Telecom-u u ime uposlenika i pacijenata Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

Forenzičko odjeljenje u okviru JU Psihijatrijska bolnica KS

Sa cjelokupnim sadržajem izrađenog elaborata predstavnike svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti koji su prepoznali stvarnu potrebu za što hitnije stručno organizovanje ustanove za pružanje ove vrste medicinskog tretmana upoznao je njegog autor arhitekta Faruk Kapidžić. Kao predstavnici Kantona Sarajevo koji je zainteresiran za realizaciju ovog kapitalnog, ali u isto vrijeme humanog projekta prezentaciji su…

Okrugli sto na temu „Jačanje institucije ombdusmena za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije”

Dana 9.12.2016. godine Direktor Ahmić dr Muhamed odazvao se pozivu Šefa ureda Council of Europe gospodina Toni Pavloski prisustvom okruglom stolu na temu „Jačanje institucije ombdusmena za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije” u hotelu Bristol. Dva glavna cilja projekta su : -          Jačanje kapaciteta Institucije ombdusmena za ljudska prava BiH u sprječavanju i borbi…

Radna posjeta „Farmaviti”

Dana 8.12.2016. godine, Direktor bolnice dr Ahmić Muhamed i koordinator medicinskih poslova dr Begić Dževad obišli su fabriku uz domaćine Sabahudina Žuju, predsjednika uprave i direktora marketinga Šukalo Aziza. Dogovoren je nastavak saradnje i u 2017 godini.

Sastanak u JU “Kantonalni centar za socijalni rad”

Satanak

Dana 5.12.2016. godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ održan je sastanak na kojem su prisustvovali Direktor JU „Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“ Ahmić dr. Muhamed, socijalna radnica JU „Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“ Vesna Đurđević te Direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad“ sa šefovima općinskih službi socijalne zaštite. Na sastanku se se analizirali…

Inicijativa za osnivanje odjela za forenzičku psihijatriju pri Psihijatrijskoj bolnici Jagomir

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak sa predstavnicima Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo-Jagomir koje je predvodio direktor Muhamed Ahmić. Povod  održavanja sastanka je osnivanje odjela za forenzičku psihijatriju pri ovoj ustanovi. Direktor Ahmić je upoznao ministra Nenadića o razlozima pokretanja ove inicijative,  konsultacijama koje su tim povodom do sada obavljene sa predstavnicima državnih, federalnih i kantonalnih  resornih…

XV Psihijatrijski dani – Ilidža

11. i 12. novembra 2016. u hotelu “Terme” na Ilidži organizirani su  XV Psihijatrijski dani – dvodnevni Simpozijum sa međunarodnim učešćem koji  je ove godine nosio naziv „Duševne bolesti i stigma“. Na navedenom Simpoziju naša bolnica se predstavila sa dva rada: 1. „Da li je moguća destigmatizacija bolesnika u forenzičkoj psihijatriji“ ,  Prim dr O.Ćemalović…