2023

29.09.2023. – Ispravka dijela javnog oglasa – Rukovalac kotlovskih postrojenja

27.09.2023. – Poslovnik o radu komosije za provođenje javnog oglasa – Rukovalac kotlovskih postrojenja

26.09.2023. – Javni oglas – Rukovalac kotlovskih postrojenja neodređeno vrijeme

25.09.2023. – Pitanja za pismeni i usmeni ispit – radno mjesto rukovaoc centralnog grijanja

12.09.2023. –Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za radno mjesto – Higijeničarka

11.09.2023. – Javni oglas – za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Higijeničarka

08.09.2023. – Pitanja za usmeni ispit-radnica higijeničarka

05.06.2023. – Obavještenje o terminu ispita

29.05.2023. – Obavještenje o terminu pismenog ispita – Komisije za provođenje javnog oglasa za radna mjesta : medicinska sestra / tehničar

19.05.2023. – Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za radno mjesto – rukovodilac pravne i kadrovske službe

18.05.2023. –  Javni oglas – za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

17.05.2023. – Pitanja za pravnika

11.05.2023. – Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar

10.05.2023. – Javni oglas – za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

09.05.2023. – Pitanja za pismeni i usmeni ispit – radno mjesto medicinska sestra/tehničar

16.03.2023. – Obavijet o terminu ispita  – Komisije za provođenje javnog oglasa za radna mjesta : radnica u vešeraju i pomoćna kuharica – servirka

01.03.2023. – Poslovnik o radu – Komisije za provođenje javnog oglasa za radna mjesta : radnica u vešeraju i pomoćna kuharica – servirka

28.02.2023. – Javni oglas – za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

27.02.2023. – Pitanja za radno mjesto radnica u vešeraju

27.02.2023. – Pitanja za radno mjesto pomoćna kuharica-servirka u kuhinji

06.02.2023. – Obavijest o terminu polaganja ispita za medicinsku sestru tehničara

26.01.2023. – Obavijest o terminu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto referent unutrašnjeg obezbjeđenja

18.01.2023. – Obavještenje komisije za provođenje javnog oglasa 

16.01.2023. – Obavijest o polaganju pismenog i usmenog ispita za radno mjesto medicinska sestra tehničar

2022

22.12.2022. – Poslovnik o radu komisje za JO-Referent un.obez

22.12.2022. – Poslovnik o radu Komisije za provođenje JO-Medic.sestra

21.12.2022. – Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za referenta unutrašnjeg obezbjeđenja

21.12.2022. – Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/tehničara

20.12.2022. – Ispitna pitanja za medicinsku sestru/tehničara ili psihogerijatrijsku sestru/tehničara

20.12.2022. – Ispitna pitanja za pismeni i usmeni dio ispita za referentna unutrašnjeg obezbjeđenja

23.09.2022. – Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za radna mjesta : radnica u vešeraju i radnica na održavanju čistoće

22.09.2022. – Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

21.09.2022. – Ispitna pitanja za radnicu u vešeraju i na održavanju čistoće

23.08.2022. – Odluka o dopuni imenovanja Komisije za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos 

19.08.2022. – Obavještenje Komisije za provođenje javnog oglasa

17.08.2022. – Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Javne Ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo objavljenog u Službenim novinama Federacije BiH dana 12.08.2022.godine

08.08.2022. – Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

05.08.2022. – Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

04.08.2022. – Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za radna mjesta: med. sestra/tehničar; higijeničarka; domar;

04.08.2022. – Ispitna pitanja za pismeni i usmeni dio ispita za medicinsku sestru/tehničara ili psihogerijatrijsku sestru/tehničara

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i  određeno vrijeme

Ispitna pitanja za medicinsku sestru/tehničara ili psihogerijatrijsku sestru/tehničara

Ispitna pitanja za referenta obezbjeđenja

Ispitna pitanja za stručnog saradnika za pravne i kadrovske poslove

Ispitna pitanja za računovođu

Ispitna pitanja za socijalnog radnika

Poslovnik o radu – soc. radnik, med. sestra/tehničar, ref. obezbjeđenja, radnica u vešeraju i higijeničarka

Poslovnik o radu – stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove i računovođa ekonomsko finansijske službe

2021

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Odluka o raspisivanju javnog oglasaza izbor i imenovanje direktora 

Oglas_Direktor