2023

26.1.2023 - Obavijest o terminu pismenog i usmenog ispita za radno mjesto referent unutrašnjeg obezbjeđenja

18.1.2023 – Obavještenje komisije za provođenje javnog oglasa 

16.1.2023 - Obavijest o polaganju pismenog i usmenog ispita za radno mjesto medicinska sestra tehničar

2022

22.12.2022 - Poslovnik o radu komisje za JO-Referent un.obez

22.12.2022 - Poslovnik o radu Komisije za provođenje JO-Medic.sestra

21.12.2022 - Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za referenta unutrašnjeg obezbjeđenja

21.12.2022 – Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za medicinsku sestru/tehničara

20.12.2022 – Ispitna pitanja za medicinsku sestru/tehničara ili psihogerijatrijsku sestru/tehničara

20.12.2022 – Ispitna pitanja za pismeni i usmeni dio ispita za referentna unutrašnjeg obezbjeđenja

23.09.2022 – Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za radna mjesta : radnica u vešeraju i radnica na održavanju čistoće

22.09.2022. – Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

21.09.2022 – Ispitna pitanja za radnicu u vešeraju i na održavanju čistoće

23.08.2022 – Odluka o dopuni imenovanja Komisije za provođenje postupka prijema radnika u radni odnos 

19.08.2022. – Obavještenje Komisije za provođenje javnog oglasa

17.08.2022. – Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Javne Ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo objavljenog u Službenim novinama Federacije BiH dana 12.08.2022.godine

08.08.2022. – Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

05.08.2022. – Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

04.08.2022. – Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa za radna mjesta: med. sestra/tehničar; higijeničarka; domar;

04.08.2022. – Ispitna pitanja za pismeni i usmeni dio ispita za medicinsku sestru/tehničara ili psihogerijatrijsku sestru/tehničara

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i  određeno vrijeme

Ispitna pitanja za medicinsku sestru/tehničara ili psihogerijatrijsku sestru/tehničara

Ispitna pitanja za referenta obezbjeđenja

Ispitna pitanja za stručnog saradnika za pravne i kadrovske poslove

Ispitna pitanja za računovođu

Ispitna pitanja za socijalnog radnika

Poslovnik o radu – soc. radnik, med. sestra/tehničar, ref. obezbjeđenja, radnica u vešeraju i higijeničarka

Poslovnik o radu – stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove i računovođa ekonomsko finansijske službe

2021

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Odluka o raspisivanju javnog oglasaza izbor i imenovanje direktora 

Oglas_Direktor