JUPBKS

Adresa

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
NAHOREVSKA 248 (Jagomir),
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Indentifikacioni broj: 4200124040004

Transakcijski račun kod UniCredit Bank d.d.
Broj: 3389002208308703

Tel.: +387 33 561 500
Fax.: +387 33 561 532

E-mail : info@jagomir.ba

v.d. prim. dr Omer Ćemalović, subspec. forenzičke psihijatrije

Kontakt

    Vaše ime (obavezno)

    Vaš E-mail (obavezno)

    Naslov

    Tekst poruke

    www.jagomir.ba