JUPBKS

Adresa

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
NAHOREVSKA 248 (Jagomir),
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Indentifikacioni broj: 4200124040004

Transakcijski račun kod UniCredit Bank d.d.
Broj: 3389002208308703

Tel.: TELEFONI NE RADE DO DALJNJEG
Fax.: FAX NE RADI DO DALJNJEG

E-mail : info@jagomir.ba

v.d. Ahmić dr Muhamed, specijalista neuropsihijatar

Kontakt

Vaše ime (obavezno)

Vaš E-mail (obavezno)

Naslov

Tekst poruke

www.jagomir.ba