JUPBKS

Adresa

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
NAHOREVSKA 248 (Jagomir),
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Indentifikacioni broj: 4200124040004

Transakcijski račun kod UniCredit Bank d.d.
Broj: 3389002208308703

Tel.: ++ 387 33 561-500
Fax.: ++ 387 33 561-532

E-mail : info@jagomir.ba

VD prim.dr Dževad Begić

Kontakt

Vaše ime (obavezno)

Vaš E-mail (obavezno)

Naslov

Tekst poruke

www.jagomir.ba