Izvještaji

You are here:

2022

 1. POZIV ZA 21. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 2. POZIV ZA 22. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 3. POZIV ZA 25. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 4. POZIV ZA 26. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 5. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RADA

 

2021

 1. POZIV ZA 1. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 2. POZIV ZA 1. VANREDNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 3. POZIV ZA 2. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 4. POZIV ZA 3. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 5. POZIV ZA 4. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 6. POZIV ZA 5. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 7. POZIV ZA 6. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 8. POZIV ZA 7. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 9. POZIV ZA 8. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 10. POZIV ZA 9. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 11. POZIV ZA 10. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 12. POZIV ZA 11. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 13. POZIV ZA 12. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 14. POZIV ZA 13. REDOVNU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 15. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 16. RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 17. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O IZVRŠENOM NADZORU NAD POSLOVANJEM JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 18. POZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 19. RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 20. RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 21. POZIV ZA 1. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 22. POZIV ZA 2. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 23. POZIV ZA 3. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 24. POZIV ZA 4. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 25. POZIV ZA 5. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 26. POZIV ZA 6. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 27. POZIV ZA 7. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 28. POZIV ZA 8. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 29. POZIV ZA 9. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 30. POZIV ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 31. RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 32. POZIV ZA 1. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 33. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
 34. PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU JAVNA USTANOVA PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 35. ODLUKA 13.04.2021. GODINE
 36. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA
 37. POZIV ZA 17. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 38. POZIV ZA 16. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 39. POZIV ZA XI SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 40. POZIV ZA XII SJEDNICU NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
 41. ZAKLJUČAK SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
 42. ZAKLJUČAK 06.04.2021. GODINE
 43. ZAKLJUČAK 12.03.2021. GODINE