Category Archives: Novosti

You are here:

Proljetne aktivnosti okupacione terapije

IMG100

U maju 2014. godine, u sklopu okupacione terapije JU Psihijatrijska bolnica Sarajevo, pacijenti su uz pomoć medicinskih tehničara uredili mjesta za odmor u krugu Bolnice. Osoblje angažovano na okupacionoj terapiji trudi se da svaki sunčan dan iskoristi i organizuje grupne aktivnosti koje su od itekako veliog značaja za pacijente i proces njihovog oporavka. U galeriji…