Category Archives: Novosti

You are here:

Forensic Psychiatry in the UK – Risk Assessment of Violence to Others

Dana 4.08.2017. godine, u prostorijama biblioteke Javne Ustavone Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, održano je predavanje na temu „Forensic Psychiatry in the UK – Risk Assessment of Violence to Others“ a koje je održao Dr Seshagiri Rao Nimmagadda, FRCPsych MMedsc LL.M (Mental Health Law), Medical Director & Consultant Forensic Psychiatrist, Thornford Park Hospital,  Elysium Health Care…

Seminar u prostorijama JU PBKS

Dana 6.07.2017. godine u prostorijama Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo održan je seminar na slijedeće teme: 1. Nuspojave psihijatrijskih lijekova, dr Begić Dž.,dr Šarkić-Bedak Š. 2. Opservacija psihijatrijskih pacijenata, dr Hrnjica A. 3. Zdravstvena njega depresivnog bolesnika, DMS Pejković A. 4. Prevencija povreda oštrim predmetima, DMT Šabeta N. 5. Intra hospitalne infekcije, DMS Mahmutović…

JU Kampus u posjeti JU PBKS

Dana 15.06.2017. godine u posjeti Psihijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo bili su uposlenici J.U. Terapijska zajednica KS „Kampu“ na čelu sa direktorom Kestendžić mr Kenanom, na kojoj je dogovorena saradnja između ove dvije ustanove, a definirati će se Protokolom o saradnji.