Author Archives: Sandrino

You are here:

Prvi simpozij medicinskih sestara tehničara Brčko 2016

Uposlenici naše bolnice uzeli su učešće u Prvom simpoziju medicinskih sestara/tehničara u Brčkom od 22.04.-24.04 i bili istaknuti sudionici ovog simpozija. Na simpoziju su učestvovali: Tarik Hasibović (tema “GMO”, učesnik okruglog stola), Eldin Drakovac (tema “Stres i sindrom izgaranja na poslu”, učesnik okruglog stola), Zarif Feta (PTSP), Dženana Mahmutović (tema “Moždani udar”, stres kao faktor…