Daily Archives: 12. Mart 2018.

You are here:

Treći simpozij medicinskih tehničara/sestara Brčko 2018

Medicinski tehničari/sestre i naše bolnice su prisustovali „Trećem simpozijumu medicinskih tehničara/sestara iz prakse sa međunarodnim učešćem“ u Brčkom u periodu 9.03.2018. – 11.03.2018. godine. Na simpozijumu su prezentirana tri stučna rada u izboru slobodnih tema, 1.Intrahospitalne infekcije , Dženana M., Azra P. 2.Značaj i uloga obrazovanja i usavršavanja  zaposlenih u zdravstvu, Azra P., Dženana M….