Daily Archives: 21. Mart 2017.

You are here:

Svjetski dan socijalnog rada

Povodom obilježavnja svjetskog dana socijalnoga rada, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni I Hercegovini na fakultetu Političkih nauka u Sarajevu dana 21.03.2017. godine održana je konferencija “Izazovi socijalnog rada u Bosni i Hercegovini”. Udrženja socijalnih radnika iz regije potpisala su Memorandum o regionalnoj saradnji i razumjevanju. Konferenciji su prisustvovali socijalni radnici, uposlenici JU Psihijatrijska bolnica…